O Hasičském permoníkovi

Hasičský permoník je paralelní závod jednotlivců
v modifikovaných disciplínách T.F.A. pro příslušníky HZS ČR, zaměstnance HZS podniků a členy JSDH obcí nebo podniků.

A nyní je Permoník otevřený i pro závodníky
z řad veřejnosti!

Přijď si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to být hasičem. Budeš absolvovat stejnou trať jako hasiči, jen bez těžké hasičské výbavy a výstroje.

Připravujeme

Předchozí závod se konal
26. 6. 2012, SOKOLOV, areál Bohemia

Další informace v kontaktech.

Startovné

Startovné z ročníku 2012

 • závodníci do 18 let – 100 Kč
 • závodníci nad 18 let – 300 Kč

Registrace v den konání akce do 11:00

 • závodníci do 18 let – 150 Kč
 • závodníci nad 18 let – 400 Kč

Závodnici z řad veřejnosti nad 18 let 50 – Kč, děti ZDARMA

Výsledková listina


Časový harmonogram

8.00 prezence závodníků (nejdříve dětí a následně dospělých)
9.00 nástup všech závodníků
9.30 porada dětských závodníků
10.00 zahájení závodů v dětských kategorií
12.00 porada dospělých závodníků
12.30 zahájení závodu v kategoriích dospělých
16.00 závěr – nástup všech závodníků a vyhodnocení soutěže

Časový harmonogram bude upraven podle počtu startujících a potřeb organizátora.


Závodní kategorie

děti:

 • kategorie I – 8 až 11 let (bez IDP)
 • kategorie II – 12 až 14 let (bez IDP)
 • kategorie III – 15 až 17 let (s IDP bez aktivace)

dospělí:

 • kategorie I – muži 18 až 34 let (s aktivním IDP)
 • kategorie II – muži 35+ (s aktivním IDP))
 • kategorie III – ženy (bez IDP)

Technická ustanovení

Závod je pojat jako paralelní. Na závodišti budou instalovány 4 závodní dráhy o stejných parametrech tak, aby mohli startovat až 4 závodníci zároveň. Každý závodník se dostaví do prostoru startu
min. 5 minut před samotným startem ke kontrole výstroje a výzbroje startovním rozhodčím.

Stejnokroj

 • Ženy a závodníci dětských kategorií do 14 let startují bez IDP ve stejnokroji PS II, sportovní obuvi a se sportovní ochrannou přilbou.
 • Závodníci 15–17 s IDP bez aktivace (jako zátěž)

Závodníci I. a II. kategorie dospělých absolvují závod v zásahovém stejnokroji tj.:

 • triko s krátkými nebo dlouhými rukávy,
 • zásahová holeňová obuv (Haix, Zeman, apod.),
 • zásahový kabát s vložkou (Fireman, Bristol, apod.) zapnutý po horní úvrať (zapnutý límec není povinný),
 • zásahové kalhoty s vložkou (Deva Fireman, Bristol, apod.),
 • zásahové rukavice (NE pracovní),
 • zásahová přilba (Gallet, Rosenbauer, Dräger, Auer, apod.) a ochranná kukla,
 • polohovací opasek s HMS karabinou a platnou revizí,
 • izolační vzduchový dýchací přístroj (Dräger PSS 90, Saturn S5 apod., plnohodnotná kompozitní nebo ocelová lahev, obličejová maska, plicní automatika)

Disciplíny

Disciplíny naleznete také v naší interaktivní traťi.

Závodník v kategorii dětí

Provádí následující disciplíny za sebou v jednom měřeném čase a v tomto pořadí:

 1. Tahání hadic
  uchopí 2 (kat. I a II) nebo 4 (kat. III) nezavodněná hadicová vedení C s napojenými proudnicemi složená do harmoniky, která zcela rozvine a proudnice odloží na metu,
 2. Hammerbox
  uchopí 2 kg obouruční kladivo a provede do konstrukce hammerboxu 30 (kat. I a II) nebo 50 (kat. III) úderů střídavě nahoru a dolů,
 3. Savice I.
  uchopí pouze sací koš (kat. I a II) přenese jej na vyznačenou metu nebo (kat. III) sací koš našroubuje na savici a přenese ji na vyznačenou metu,
 4. Barely I.
  uchopí 2×2 kg kanystry (kat. I a II) nebo 2×10 kg (kat. III) přenese je na určenou vzdálenost a odloží je na vyznačené místo,
 5. Bariéra
  překoná 2 m bariéru (s usnadněným nástupem a sestupem),
 6. Figurína
  přenese dětskou figurínu (úchopem obouruč zezadu - Raitekův úchop - zákaz za nohy, hlavu apod.),
 7. Tunel
  proleze otvorem v sestavě z palet (povoleno sundat IDP, nikoliv sejmout obličejovou masku!),
 8. Motání hadic
  jednotlivě smotá 1 ks rozvinutou hadici C 52 a odloží ji do připravené bedny,
 9. Barely II.
  přenést barely na původní pozici,
 10. Savice II.
  přenese sací koš (kat. I a II) na původní pozici nebo (kat. III) celou savici na původní místo a sundá sací koš, doběhne k věži kde pokus končí překročením cílové čáry.

Závodník I. a II. kategorie dospělých

Provádí následující disciplíny za sebou v jednom měřeném čase a v tomto pořadí :

 1. Oblékání
  Každý závodník kategorie dospělých si před startem na předem stanovené místo odloží kabát, kompletní IDP s uzavřenou lahví, masku, přilbu, kuklu a rukavice a připraví se ke startu. Závodník musí být takto připraven k závodu min. 1 minutu před startem. Po zaznění startovního signálu bude spuštěn čas pokusu a závodník začne s oblékáním odložené výstroje a to v pořadí dle vlastních možností
  a prostředků (maska s kandahárem/hlavový kříž) tak, aby byl před vkročením na trať tzv. „připraven k zásahu“. Tedy např.

  - navléct kuklu na krk
  - obléknout kabát po horní úvrať (zapnutý límec není povinný)
  - nasadit masku s náhlavním křížem
  - navléct kuklu na hlavu
  - nasadit přilbu
  - nasadit, upravit a aktivovat IDP (aktivace libovolně na zádech nebo na zemi)
  - navléct rukavice

  Závodník má během pokusu možnost si ve vymezeném prostoru na startu upravit výstroj a libovolně s ní manipulovat. Pro pokračování vystoupí z vymezeného prostoru – překročí tzv. Dead Line a začne provádět další závodní disciplíny. Po překročení Dead Line již není povoleno jakkoli manipulovat s výstrojí nebo výbavou,
 2. Tahání hadic
  závodník uchopí 6 (kat. I a II) nebo 4 (kat. III) nezavodněná hadicová vedení B s napojenými proudnicemi složená do „harmoniky“, která zcela rozvine a proudnice odloží na metu,
 3. Hammerbox
  závodník uchopí obouruční palici a provede do konstrukce hammerboxu 80 (kat. I a II) nebo 20 (kat. III) úderů střídavě nahoru a dolů,
 4. Savice
  závodník libovolným způsobem našroubuje a rukou utáhne sací koš na savici, kterou následně přenese na další metu
 5. Barely I.
  závodník uchopí dva barely o objemu 30 litrů a přenese je na stanovenou metu,
 6. Bariéra
  překoná 2 m bariéru (kat. I a II) nebo 2 m bariéru s usnadněným nástupem a sestupem (kat. III),
 7. Figurína
  přenese 80 kg (kat. I a II) nebo 50 kg (kat. III) figurínu úchopem obouruč zezadu - Raitekův úchop – (zákaz za nohy, hlavu apod.) na určenou vzdálenost,
 8. Tunel
  proleze otvorem v sestavě z palet (povoleno sundat IDP, nikoliv sejmout obličejovou masku!),
 9. Motání hadic
  smotá 1 ks rozvinuté hadice B75 a odloží ji do připravené bedny a to tak, aby přes okraje bedny nepřesahovala žádná část hadice,
 10. Barely II.
  uchopí dva barely o objemu 30 litrů a přenese je na původní pozici,
 11. Trhací hák
  uchopí trhací hák, který zahákne do připraveného oka na laně s protizávažím. Lano stáhne a uváže na lešení uzel, tak aby protizávaží nespadlo,
 12. Lešení + vytáhnutí hadic
  vyleze na lešení (cca 12 m) a vytáhne nahoru pomocí záchytného lana 2 ks hadic B 75 v kotouči (kat. I a II) a odloží je na vyznačené místo, čímž se pokus ukončí nebo bez tahání hadic (kat. III).

Závodník startující v kategorii dospělých, tedy nad 18 let, musí být právoplatným nositelem dýchací techniky. Všechny závodní disciplíny se provádí s nasazeným aktivovaným IDP (upnutou obličejovou maskou a spuštěným vzduchem; minimální zásoba vzduchu před startem je 80% plnícího tlaku láhve).

Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící žádnou součást výstroje sundat ani rozepínat nebo jinak upravovat, s výjimkou nevolnosti nebo zdravotní indispozice.

Nesplnění disciplín

Nebo nedodržení dílčího prvku disciplín je řešeno diskvalifikací, např.:

 • nedotažení hadic za metu,
 • nedodržení počtu úderů kladivem (počítají se údery do horní i dolní desky),
 • nepřekonání bariéry/překážky na 3. pokus nebo její překonání nepovoleným způsobem (závětr. stojky, dopomoc),
 • transport figuríny jiným způsobem než úchopem obouruč zezadu (vlečení figuríny za nohy, hlavu, nedotažení celé figuríny přes metu apod.),
 • nedonesení zátěže (barelů) na vyznačené místo,
 • sejmutí masky IDP z jakéhokoliv důvodu kdykoliv v průběhu závodního pokusu,
 • rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje,
 • neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
 • nedodržení své trasy, apod.

Zdravotní a bezpečnostní opatření

Zdravotnickou službu a bezpečnostní opatření v místě soutěže zajistí organizátor. Za zdravotní stav závodníků odpovídá pořadateli přihlašující organizace. Závodníci vyplní při prezentaci „Čestné prohlášení
o zdravotní způsobilosti k soutěži". Pojištění závodníků zajišťuje vysílací organizace nebo závodníci samotní.

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!


Různé

 • měření času bude provedeno elektronickou časomírou,
 • informace o diskvalifikacích bude zveřejněna na průběžné výsledkové listině,
 • kauce při podání protestu je stanovena na 500 Kč. Tato kauce bude v případě uznání protestu vrácena. V opačném případě propadá pořadateli.

Parkování

Organizátor pro závodníky zajistí vyhrazení a označení parkovací plochy zhruba pro 117 vozidel. Označenou parkovací polochu naleznete na mapě.

Občerstvení

Organizátor poskytne závodníkům stravu a zajistí pitný režim.


Organizátor si vyhrazuje právo na změny.


Pořadatelé

Mediální partner